top of page

Co je to sebepoškozování? 

Jak přestat? 

Je potřeba zdravá sebeláska. Napsat si co mám na sobě rád/a. Nikdy není lehké přestat, když se to děje pravidelně. Proto je potřeba se toho pomalu zbavovat. (Např. pokud si ubližujete každý den, zkusit to obden, a pomalu tenhle časový úsek prodlužovat třeba na 1x týdně a pak zkusit přestat a počítat si dny, jak dlouho to zvládnete.) Po cca měsíci budete vědět, že jste na správné cestě a je potřeba se o sebe starat a dělat si čas od času radost. (Psát si, co se mi povedlo, připomínat si, co mám na sobě rád/a a třeba si koupit nějakou drobnost.) 

Kontakty 

Linka bezpečí:  

  • 116 111 

Pražská linka důvěry: 

  • 222 580 697 

Button
sebepoškozování.jpg

Sebepoškozování je autoagresivní chování (chování zaměřené proti své osobě). Chybí vědomý úmysl zemřít. Výsledkem takového chování je porušení tělesné integrity. 

Výzkumy ukazují nejčastější způsoby sebepoškozování: 

 

72% řezání 

35% pálení 

30% sebe bití 

22% snaha nenechat rány, aby se zhojily 

10% vytrhávání vlasů 

8% lámání kostí 

Různé podoby sebepoškozování: 

1) automutilace 

- sebepoškozování plynoucí nejčastěji z psychotické poruchy 

- objevují se zranění symbolických míst na těle 

- tato zranění vyjadřují pocity viny a způsob sebepotrestání 

  

2) sebepoškozování 

- vědomé, záměrné a často opakované sebepoškozování bez vědomé sebevražedné tendence 

  

3) syndrom záměrného sebepoškozování 

- je příznakem u poruch osobnosti, u nemocných s poruchou příjmu potravy nebo u závislostí 

  

4) syndrom pořezávaného zápěstí 

- opakované pořezání zápěstí a předloktí, bez vědomého sebevražedného úmyslu 

  

5) předávkování léky 

- nepřiměřené nebo nadměrné užití dávky léků bez zřetelného sebevražedného úmyslu, které        bývá  často opakované 

bottom of page