top of page

Úzkosti 

Co pomáhá při úzkosti? 

  

Relaxace, meditace (techniky zaměřené na tělo i mysl). Například je důležité si udělat čas na sebe. Odejděte z rušného místa a začněte se soustředit na svůj dech. Myslete na věci, které vás vždy potěší (zážitky, oblíbená osoba…) 

Kontakty 

Linka bezpečí:  

  • 116 111 

Pražská linka důvěry: 

  • 222 580 697 

Button
pexels-suzy-hazelwood-3656855.jpg

 

Co je to vlastně úzkost? 

Úzkost alespoň jednou za život zažil snad každý. Při úzkosti se aktivuje dostatek energie v těle, abychom v případě nebezpečí utekli nebo s dostatečnou vervou bojovali. Po stránce emoční ji známe jako strach. Dnešní svět přímou konfrontaci už často nevyžaduje, proto jsou úzkosti spojovány především s domnělými hrozbami, které se v běžném životě projevují například jako starosti o zdraví naše nebo našich blízkých či obavy ze ztráty zaměstnání. 

Měli bychom si především uvědomit, že jsme v určitém ohledu zranitelnější, kvůli již zmíněným obavám o různé věci a musíme věnovat péči o naši psychiku zvýšenou pozornost. Péči o duši se také někdy říká psychohygiena a můžeme ji rozdělit do několika základních oblastí. Nejčastější je úzkostně depresivní porucha a GAD (generalizovaná úzkostná porucha.  

bottom of page